шилдэг ресторан Crown Casino мельбурн

ong Конг-д бүртгэлтэй Буух олон Улсын гэж заасан буурсан цэвэр алдагдал нь эхний зургаан сарын 2020 байсан холбоотой нь "нэмэгдсэн цэвэр орлого" нь тоглоомын бизнес, нь "буурсан нь үйл ажиллагааны зардал" болон буурч байгаа нь санхүүгийн зардлыг холбоотой түрээсийн өр төлбөрийн улмаас дуусгавар зарим лицензийг 2019 онд шилдэг ресторан crown casino мельбурн. anding олон Улсын-д заасан, түүний хамгийн сүүлийн үеийн ашиг гэдгийг анхааруулж буурах төлөвтэй нэгдсэн орлого эхний хагас жилийн байдлаар 2020 "нь голлон нөлөөлжээ дэгдэлт Covid-19", which had хүргэсэн тоо буурсан зочид бүлгийн шинж чанар, бууруулах нийт борлуулалт.anding олон Улсын зарласан баасан гаригт томилох Хонг Конг legislator Абрахам Shek Лай Түүнийг хараат бус гүйцэтгэх захирал компани юм. шилдэг ресторан crown casino barangaroo.