хамгийн сайн цалинтай казино дахь Bbcn Bancorp ' S

ainland Бнхау-ын борлуулалтын албан есны сугалаа бүтээгдэхүүн нэгдүгээр сард буурсан 10.7 хувь, year-on-year нөхцөл дагуу мэдээллийг тус улсын Сангийн Яам.elfare сугалаа борлуулалт буурсан 10.6 хувь, жил, тулд RMB19.15 тэрбум бол спортын сугалаа борлуулалт буурч 10.8 хувиар RMB12.49 тэрбум. хамгийн сайн цалинтай казино дахь bbcn bancorp ' s.