хэдэн настай вэ

Бид мөн адил бодолтой accredit болон зохицуулах казино санхүүгийн хамаарах хэрэгжүүлэх дүрэм журам дээр зээлийн компаниуд," Pagcor хэлсэн байна.arlier энэ сард Филиппиний Үндэсний Цагдаагийн байсан санаа зовниж байгаагаа илэрхийлж, хугацаанд нь тоо өссөн нь казино холбоотой хулгайлах хэрэг улс. хэдэн настай вэ.