хэр их юм Tecno оч 4 оролт нигери

oreign хөрөнгө оруулалт Макао-ийн тоглоомын салбар унасан илүү хурдан хурдаар нь нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын тулд MOP12.44 тэрбум төгрөг, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад MOP27.81 тэрбум, 2013 хэр их юм tecno оч 4 оролт нигери. arket хэмжээнд дотоод гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орлогын нийт MOP84.95 тэрбум, 2014 онд хүртэл 7.5 хувиар year-on-year хэр их юм tecno оч 4 lite нигери улсад оролт. "Дотоод шууд хөрөнгө оруулалтын орлого олсон тоглоомын аж ахуйн нэгж, rose by 2.7 хувь, жилийн дээд амжилт MOP57.1 тэрбум, нягтлан бодох бүртгэлийн хувьд 67.2 хувийг," статистикийн товчоо хэлсэн мягмар-ийн тайлан.utward шууд хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгж, Макао унасан 59.3 хувь, year-on-year to MOP5.4 тэрбум, 2014 онд "улмаас буурсан MOP8.5 тэрбум хөрөнгө оруулалт тоглоомын" гэж статистикийн товчоо.тус тусад нь багц мэдээллийг нийтэлсэн өнгөрсөн долоо хоногт үзүүлсэн нийт нэмүү тоглоомын салбарт Макао-ийн эдийн засаг-иар буурсан 0.3 хувь, year-on-year-д 2014 оны MOP225.25 тэрбум.Үзүүлэлт арга хэмжээг салбарын оруулах хувь нэмэр, нийт эдийн засаг. world poker tour зохион нас барсан.