хэрхэн авах оюутны клубууд үүр шөнө дунд

irect татвар тоглоомын эзэлж 82.13 хувь, засгийн газрын нийт орлогын найман сар наймдугаар сар 31, нь зогсож байв MOP73.74 тэрбум.ata-аас Макао-ийн тоглоомын зохицуулагч, Тоглоомын хяналт Шалгалт, Зохицуулалтын Товчоо, гэдгийг харуулсан хотын нийт тоглоомын орлого (GGR) эхний найман сарын байдлаар жилийн байлаа MOP172.02 бум 19.1 хувь нь харьцуулахад өмнөх жилийн хугацаанд.acau levies үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ 39 хувь дээр казино GGR – 35 хувь нь шууд засгийн газрын татвар, үлдсэн хэсэг нь хэд хэдэн levies төлөх нь төрөл бүрийн олон нийтийн сайн шалтгаан. хэрхэн авах оюутны клубууд үүр шөнө дунд.