хамгийн ойр казино Roanoke Va

Оператор Caesars Entertainment Corporation (CEC) болон Caesars Entertainment үйл ажиллагаа Явуулж байгаа Компани (CEOC) орж байна банкинд бүтцийн өөрчлөлт дэмжлэг үзүүлэх гэрээ хамгийн ойр казино roanoke va. CEOC гаргасан Бүлэг 11 нэгдүгээр сард дампуурлаа нь шилжих бууруулах өр нь $18.4 тэрбум ам 8.6 тэрбум, мөн энэ нь байсан гэж өнгөрсөн долоо хоногт зарласан CEC байсан больсон хэлэлцүүлэг нь Түр зуурын Банкны Удирдах зөвлөлийн талаар санхүүгийн бүтцийн өөрчлөлт хийх төлөвлөгөө.Хооронд байгуулсан гэрээний CEC болон CEOC нь нэн даруй, үр дүнтэй байх болно дэмжигдсэн CEOC-ийн хамгийн ахмад үүрэг тойрог хамгийн ойр казино ridgecrest калифорни. CEOC-ийн бүтцийн өөрчлөлт нь дэмжигдсэн байх нь түүний анхны hoàng барьцааны эрх нуруу банк зээлдүүлэгч, эхний hoàng барьцааны эрх нуруу bondholders төлөөлж, хамгийн ахмад $12bn нь CEOC-ийн хөрөнгө оруулалтын бүтэц.Хэлэлцээ хооронд CEC, CEOC болон өсвөрийн зээлдүүлэгчид явагдаж байгаа барих нэмэлт дэмжлэг өмнө зарласан хоер дахь hoàng барьцааны эрх нуруу бүтцийн өөрчлөлт гэрээг дуусгах бүтцийн өөрчлөлт consensually.Хэлэлцүүлэг хооронд CEC, CEOC, Хороо дууссан дараа нь телефон хурал зохион байгуулж өнгөрсөн долоо хоногт холбогдох хууль эрх зүйн болон санхүүгийн зөвлөгч нар бүх гурван этгээд.Хорооны урьд нь санал болгож буй тодорхой өөрчлөлт CEOC дампуурлын бүтцийн өөрчлөлт хийх, мөн CEC гаргасан саналыг өөрийн тусгасан зургаан өөрчлөлт шинэ нэр томъео.Үр дүнгийн хурал гэж байсан CEC нь ямар ч урт ярилцлага хийж Хороо өнгөрсөн мягмар. хамгийн ойр казино рио vista калифорни.