Seminole казино холливудын

Хууль нь чиглэсэн цаашид бэхжүүлэх удирдлага арилжааны тоглоомын байгууламж Камбож тулд хувь нэмрээ нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх, татварын орлого, түүнчлэн хадгалах, нийгмийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын," тэр мэдээ дээр хэлсэн даваа хуралдаан дээр Үндэсний Ассамблейн.хууль тогтоомж зохицуулах казино салбарт Камбож нь урт удаан хүлээгдэж байна.Тухай хуулийн төслийг одоо хянаж улсын Сенатын.ong Конг-д бүртгэлтэй NagaCorp ажилладаг NagaWorld казино цогцолбор Камбожийн нийслэл пном пен.Энэ нь онцгой лиценз үйл ажиллагаа казино дахь пном пен болон түүний эргэн тойронд.inhua иш татсан албан есны Камбожийн Яамны Эдийн засаг, Санхүү гэж байхгүй гэж хэлж байсан нь нийт 193 тусгай зөвшөөрөл казино дахь улс. seminole казино холливудын.