театр шоу үед монте-казино

acau казино хөрөнгө оруулагч Амжилт Ертөнцийн Group Ltd тохиролцсон байна, захиран зарцуулах, алдагдалтай, хувьцааг нь эзэмшдэг бизнесийн холбоотой худалдах, эх газрын Хятад lottery tickets.onour Баян байсан байрлуулсан цэвэр алдагдал нь HKD19.1 сая, HKD20.8 сая тус тус санхүүгийн жил 2015, 2016, цэвэр өр төлбөр хүрч HKD92.8 сая жилийн дууссан арванхоердугаар сар 31, 2016, хэлсэн гаргах.ccording Амжилтын Ертөнцийн 2017 завсрын үр дүн, групп бүртгэгдсэн алдагдал HKD1.2 сая сугалааны хэсэг нь зургаан сарын дууссан зургадугаар сарын 30, доош HKD10.8 сая нэг хугацаа 2016. театр шоу үед монте-казино.