зоогийн газар нуур чарльз казино

"Видео тоглоомын хэвлэл хөрөнгө оруулалт, их хөгжил, дүрэм, дагаж мөрдөх хяналт-шинжилгээ, техникийн бүрэн бүтэн байдал арга хэмжээ (зэрэг худалдааны нууц мэдээлэл) —нь өндөр үр ашигтай, үр дүнтэй өөрийгөө зохицуулах арга" групп бичсэн нь хэвлэлийн пүрэв зоогийн газар нуур чарльз казино.
"Санал болгож буй хууль тогтоомж Невада байж болох юм төлөвлөөгүй үр дагавар жолооны esports гарч улсын, ямар ч нэг салбарт үзэж байгаа нь сайн зүйл Невада, эсвэл esports," холбоо-ийн ерөнхийлөгч бөгөөд ГҮЙЦЭТГЭХ ерөнхий захирал Stanley Пьер-Louis мэдэгдсэн байна зоогийн газар амьдарч казино greensburg тхгн-ийн. Гэхдээ энэ нь хурдан өсөн нэмэгдэж буй салбар ч биш юм, түүний эзлэх асуудал, дуулиан, хамтран гомдол, мэдээлэл тоглолт засах байх зовоосон салбарын хэмжээнд янз бүрийн тоглоом жил. "Lady мөн эсэргүүцлийн хэтэрхий их, methinks," Kieckhefer хэлсэн иш татан Шекспирийн "Hamlet." "Тэд хүсэж тэг харилцан засгийн газар гэж би бодож албан тушаал нь зөвхөн хяналтаас гарсан нь маш урт," Kieckhefer нэмэгдсэн.Үед сонсголын тухай хуулийн төслийг өнгөрсөн сард видео тоглоомын бүлэг гэрчилсэн дахь сөрөг хүчний хууль тогтоомж, харин хэлсэн юм хамтран ажиллаж, Kieckhefer дээр арга хэмжээ.Харин одоо, энэ бүлэг нь асууж хууль тогтоогчид алах билл шууд хэлж, энэ нь тавьж байсан Невада үед нь "өрсөлдөх чадвартай сул тал" хойш бусад улс байх байсан ямар ч дүрэм журам, боломжит хураамж холбоотой зохицуулах хороо.Мөн, бүлгийн argues, esports байгаа нь маш их ялгаатай нь уламжлалт спорт, хойш хөгжүүлэгчид өөрийн тоглоом ашиглаж байгаа нь тэмцээн, хэрэгтэй тусгай зөвшөөрөл тоглолтын ганцаарчилсан тэмцээн зоогийн газар амьдарч казино филадельфи тхгн-ийн.
"Энэ нь байж болох юм, тэдэнд үйлчлэх сайн хамтран ажиллах засгийн газар нь бизнесийн ээлтэй гэхээсээ илүү юу доош ирж хоолой," Kieckhefer хэлсэн байна. "Яг одоо түүний зэрлэг Баруун, би гэж бодохгүй ээ өнгөрсөн." хэр их хэрэгтэй зөвлөгөө казино үйлчлэгч.

"The ESA, түүний гишүүд хуваалцах хүсэл нь харж Невада esports-ийн экосистемийн өсч байна.Мөн аялал жуулчлалын эргэж эхэлж дараах эхлэхэд COVID-19, одоо цаг нь урамшуулах хөгжиж esports тэмцээнд Невада — үгүй нэмэгдүүлэх зохицуулалт зэрэг санал болгож буй SB 165, ямар хор уршгийн инноваци болон эдийн засгийн хөгжил дэвшил," хувилбар байлаа.Улсын Сенатын хараахан саналаа өгсөн дээр Kieckhefer-ийн билл юм чөлөөлөгдөнө уламжлалт хууль тогтоох хугацаа.Энэ нь саналаа өгсөн гарч Сенатын Шүүх Хороо дээр дөрөвдүгээр сар 9, гэхдээ энэ нь илгээсэн Сенатын Санхүүгийн хорооны төмөр гарч талаар төрийн төлөх бий болгох шинэ commission. Esports analytics компани Newzoo төслүүд салбарын үнэ цэнэ цохих $1.8 тэрбум 2022.