хэр их хэрэгтэй зөвлөгөө казино дилер

ainland Бнхау-ын нийт сугалаанд борлуулалт есдүгээр зогсож байв CNY36.40 тэрбум (US$5.19 тэрбум), доош 13.0 хувь, year-on-year дагуу албан есны мэдээлэл нийтэлсэн пүрэв гаригт тус улсын Сангийн Яам.Борлуулалтын сугалаа бүтээгдэхүүн одоо буурч, найм дахь шулуун сар дагуу албан есны мэдээлэл.uangdong үлдсэн нь Бнхау-ын хамгийн том нь орон нутгийн зах зээл сугалааны борлуулалтын дагуу хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл.Нийт ийм борлуулалт эхний есөн сард энэ жил гэсэн хэдий ч буурч, 18.0 хувь нь жилийн эхнээс, тулд CNY29.47 тэрбум төгрөг. хэр их хэрэгтэй зөвлөгөө казино дилер.