хэр их юм Itel ийн 16 дэмжсэн оролт

Удирдлагын NagaWorld аль хэдийн тохиролцсон шинэчилсэн татварын хувь хэмжээ дээр тэдний бизнесийн үйл ажиллагаа, тохиролцсон төлөх бидэнд өөр US$16.6 сая энэ жилийн хувьд, гадна суурь түвшин.Нийтдээ бид тэднээс авах талаар АНУ-ын$23 сая, энэ жил" Ноен Phirun хэлсэн гэж иш татсан байна.ong Конг-д бүртгэлтэй NagaCorp ч тэлж, түүний үйл ажиллагаа Камбож хэр их юм itel ийн 16 дэмжсэн оролт.
NagaCity Алхаж, худалдааны цогцолбор холбоотой NagaWorld байсан нь зөөлөн нээлтийн долоо хоногийн эхэнд наймдугаар сарын 15. хэр их юм itel s13 дэмжсэн оролт.